رسانه

نوع رسانه
4:17
سوراخ کردن گرانیت با مته

سوراخ کردن گرانیت با مته

جزئیات
توسط Amirpour
299 مشاهده شده
نوع رسانه
5:14
تولید گرانیت در چین

تولید گرانیت در چین

جزئیات
توسط Amirpour
204 مشاهده شده
نوع رسانه
2:57
پولیش سنگ گرانیت

پولیش سنگ گرانیت

جزئیات
توسط Amirpour
210 مشاهده شده
نوع رسانه
3:09
پولیش سنگ گرانیت آشپزخانه

پولیش سنگ گرانیت آشپزخانه

جزئیات
توسط Amirpour
209 مشاهده شده
نوع رسانه
3:27
پولیش زدن سنگهای ساختماتی

پولیش زدن سنگهای ساختماتی

جزئیات
توسط Amirpour
304 مشاهده شده
نوع رسانه
4:01
پوشش کف گرانیتی

پوشش کف گرانیتی

جزئیات
توسط Amirpour
211 مشاهده شده
نوع رسانه
3:48
برش سنگ گرانیت

برش سنگ گرانیت

جزئیات
توسط Amirpour
215 مشاهده شده
نوع رسانه
5:38
ایجاد سوراخ سینک در سنگ گرانیت

ایجاد سوراخ سینک در سنگ گرانیت

جزئیات
توسط Amirpour
225 مشاهده شده
نوع رسانه
4:54
استخراج و تولید گرانیت

استخراج و تولید گرانیت

جزئیات
توسط Amirpour
174 مشاهده شده
نوع رسانه
6:16
راه اندازی تاور کرین

راه اندازی تاور کرین

جزئیات
توسط Amirpour
197 مشاهده شده
نوع رسانه
3:29
نصب تاورکرین در محل پروژه

نصب تاورکرین در محل پروژه

جزئیات
توسط Amirpour
219 مشاهده شده
نوع رسانه
5:18
مراحل اسمبل کردن تاورکرین

مراحل اسمبل کردن تاورکرین

جزئیات
توسط Amirpour
214 مشاهده شده
نوع رسانه
6:01
فرایند نصب چمن مصنوعی

فرایند نصب چمن مصنوعی

جزئیات
توسط Amirpour
203 مشاهده شده
نوع رسانه
5:09
اجرای چمن مصنوعی

اجرای چمن مصنوعی

جزئیات
توسط Amirpour
174 مشاهده شده
نوع رسانه
2:28
نصب چمن مصنوعی-2

نصب چمن مصنوعی-2

جزئیات
توسط Amirpour
180 مشاهده شده
نوع رسانه
3:33
نصب چمن مصنوعی

نصب چمن مصنوعی

جزئیات
توسط Amirpour
292 مشاهده شده

نحوه نصب چمن مصنوعی

جزئیات
توسط Amirpour
388 مشاهده شده
نوع رسانه
4:52
کاشی تراورتن

کاشی تراورتن

جزئیات
توسط Amirpour
311 مشاهده شده
نوع رسانه
4:13
صیقل دادن سنگ تراورتن

صیقل دادن سنگ تراورتن

جزئیات
توسط Amirpour
357 مشاهده شده
نوع رسانه
6:40
سنگ تراورتن - از معدن تا فروشگاه

سنگ تراورتن - از معدن تا فروشگاه

جزئیات
توسط Amirpour
383 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×