ساخت و ساز

نوع رسانه
12:24
ساختمان گلخانه

ساختمان گلخانه

جزئیات
توسط Amirpour
480 مشاهده شده
نوع رسانه
6:09
ساخت یک گلخانه کوچک

ساخت یک گلخانه کوچک

جزئیات
توسط Amirpour
670 مشاهده شده
نوع رسانه
6:15
ساخت گلخانه با اسکلت چوبی

ساخت گلخانه با اسکلت چوبی

جزئیات
توسط Amirpour
711 مشاهده شده
نوع رسانه
9:59
حوضه آبریز آب باران در گلخانه

حوضه آبریز آب باران در گلخانه

جزئیات
توسط Amirpour
625 مشاهده شده
نوع رسانه
3:12
گچ کاری دیوار با دستگاه خودکار

گچ کاری دیوار با دستگاه خودکار

جزئیات
توسط Amirpour
714 مشاهده شده

ماشین بتن ریزی اتوبان

جزئیات
توسط Amirpour
894 مشاهده شده
نوع رسانه
3:53
بتن ریزی دیوار

بتن ریزی دیوار

جزئیات
توسط Amirpour
634 مشاهده شده
نوع رسانه
2:49
بتن ریزی و قطعات پیش ساخته بتنی

بتن ریزی و قطعات پیش ساخته بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
522 مشاهده شده
نوع رسانه
11:24
قالب بتن سبک

قالب بتن سبک

جزئیات
توسط Amirpour
509 مشاهده شده
نوع رسانه
5:38
بتن ریزی

بتن ریزی

جزئیات
توسط Amirpour
505 مشاهده شده
نوع رسانه
2:14
اجرای فوم بتن

اجرای فوم بتن

جزئیات
توسط Amirpour
743 مشاهده شده
نوع رسانه
10:41
 تجهیزات ساخت و ساز جاده

تجهیزات ساخت و ساز جاده

جزئیات
توسط Amirpour
299 مشاهده شده
نوع رسانه
5:11
نمونه های مختلف سقف متحرک

نمونه های مختلف سقف متحرک

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
471 مشاهده شده
نوع رسانه
3:37
نمونه های سقف متحرک استخر

نمونه های سقف متحرک استخر

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
562 مشاهده شده
نوع رسانه
14:24
نصب سقف متحرک شیشه ای

نصب سقف متحرک شیشه ای

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
596 مشاهده شده
نوع رسانه
4:37
سقف متحرک استادیوم

سقف متحرک استادیوم

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
375 مشاهده شده
نوع رسانه
6:03
نمونه طرح های آلاچیق

نمونه طرح های آلاچیق

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
387 مشاهده شده
نوع رسانه
6:18
انیمیشن اسمبل آلاچیق چوبی

انیمیشن اسمبل آلاچیق چوبی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
317 مشاهده شده
نوع رسانه
14:20
اسمبل آلاچیق فلزی

اسمبل آلاچیق فلزی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
290 مشاهده شده
نوع رسانه
9:58
اسمبل آلاچیق چوبی

اسمبل آلاچیق چوبی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
289 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×