رسانه

نوع رسانه
3:20
تشریح عملکرد فن خورشیدی

تشریح عملکرد فن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
221 مشاهده شده
نوع رسانه
14:55
اسمبل اجاق خورشیدی

اسمبل اجاق خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
222 مشاهده شده
نوع رسانه
12:44
اجاق خورشیدی

اجاق خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
226 مشاهده شده
نوع رسانه
35:14
نصب آبگرمکن خورشیدی

نصب آبگرمکن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
243 مشاهده شده
نوع رسانه
5:21
نحوه ساخت آبگرمکن خورشیدی

نحوه ساخت آبگرمکن خورشیدی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
291 مشاهده شده
نوع رسانه
4:59
فرایند تولید سیم و کابل

فرایند تولید سیم و کابل

جزئیات
توسط Amirpour
266 مشاهده شده
نوع رسانه
6:59
فرایند نصب سینی کابل

فرایند نصب سینی کابل

جزئیات
توسط Amirpour
402 مشاهده شده
نوع رسانه
10:18
پنل کابل

پنل کابل

جزئیات
توسط Amirpour
163 مشاهده شده
نوع رسانه
7:36
سینی کابل

سینی کابل

جزئیات
توسط Amirpour
183 مشاهده شده
نوع رسانه
2:40
نصب آیفون

نصب آیفون

جزئیات
توسط Amirpour
207 مشاهده شده
نوع رسانه
7:15
درهای کرکره ای پارکینگ

درهای کرکره ای پارکینگ

جزئیات
توسط Amirpour
513 مشاهده شده
نوع رسانه
6:31
نصب درب پارکینگ

نصب درب پارکینگ

جزئیات
توسط Amirpour
129 مشاهده شده
نوع رسانه
4:38
درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک شیشه ای

جزئیات
توسط Amirpour
377 مشاهده شده
نوع رسانه
5:12
رولر شاتر درب گاراژ

رولر شاتر درب گاراژ

جزئیات
توسط Amirpour
252 مشاهده شده
نوع رسانه
3:58
قفل درب مجهز به تشخیص اثر انگشت

قفل درب مجهز به تشخیص اثر انگشت

جزئیات
توسط Amirpour
186 مشاهده شده
نوع رسانه
2:17
نصب دریچه شوتینگ زباله

نصب دریچه شوتینگ زباله

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
227 مشاهده شده
نوع رسانه
3:43
تمیز کردن شوتینگ زباله

تمیز کردن شوتینگ زباله

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
405 مشاهده شده
نوع رسانه
4:55
تشریح سیستم شوتینگ زباله

تشریح سیستم شوتینگ زباله

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
419 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×