رسانه

نوع رسانه
8:21
تشریح ساختار چیلر (air cooled)

تشریح ساختار چیلر (air cooled)

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
112 مشاهده شده
نوع رسانه
2:08
نصب یک لوستر زیبا

نصب یک لوستر زیبا

جزئیات
توسط Amirpour
162 مشاهده شده
نوع رسانه
3:37
اتصال لوستر به سقف

اتصال لوستر به سقف

جزئیات
توسط Amirpour
258 مشاهده شده
نوع رسانه
6:03
نصب لوستر

نصب لوستر

جزئیات
توسط Amirpour
197 مشاهده شده
نوع رسانه
3:13
نصب لوستر کریستال

نصب لوستر کریستال

جزئیات
توسط Amirpour
161 مشاهده شده
نوع رسانه
6:32
نحوه پاک کردن لوستر کریستال

نحوه پاک کردن لوستر کریستال

جزئیات
توسط Amirpour
144 مشاهده شده
نوع رسانه
1:45
نورپردازی اتاق نشیمن و اتاق خواب

نورپردازی اتاق نشیمن و اتاق خواب

جزئیات
توسط Amirpour
154 مشاهده شده
نوع رسانه
9:56
نورپردازی با نوار ال ای دی

نورپردازی با نوار ال ای دی

جزئیات
توسط Amirpour
279 مشاهده شده
نوع رسانه
12:07
نورپردازی میز کار

نورپردازی میز کار

جزئیات
توسط Amirpour
180 مشاهده شده
نوع رسانه
3:05
نورپردازی راه پله

نورپردازی راه پله

جزئیات
توسط Amirpour
162 مشاهده شده
نوع رسانه
9:33
نورپردازی قفسه های چوبی

نورپردازی قفسه های چوبی

جزئیات
توسط Amirpour
217 مشاهده شده
نوع رسانه
6:12
جاده سازی

جاده سازی

جزئیات
توسط Amirpour
246 مشاهده شده
نوع رسانه
6:06
شبیه سازی جاده سازی

شبیه سازی جاده سازی

جزئیات
توسط Amirpour
246 مشاهده شده
نوع رسانه
10:00
کف بتنی برای جاده

کف بتنی برای جاده

جزئیات
توسط Amirpour
250 مشاهده شده
نوع رسانه
10:30
ساخت و ساز جاده

ساخت و ساز جاده

جزئیات
توسط Amirpour
238 مشاهده شده
نوع رسانه
1:18
ماشین آلات راه سازی

ماشین آلات راه سازی

جزئیات
توسط Amirpour
261 مشاهده شده
نوع رسانه
10:41
 تجهیزات ساخت و ساز جاده

تجهیزات ساخت و ساز جاده

جزئیات
توسط Amirpour
265 مشاهده شده
نوع رسانه
3:23
کارگاه گریتینگ فلزی

کارگاه گریتینگ فلزی

جزئیات
توسط Amirpour
259 مشاهده شده
نوع رسانه
3:21
گریتینگ فلزی

گریتینگ فلزی

جزئیات
توسط Amirpour
243 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×