رسانه

نوع رسانه
4:47
فرایند تولید تراورتن

فرایند تولید تراورتن

جزئیات
توسط Amirpour
524 مشاهده شده
نوع رسانه
6:28
سنگ تراورتن

سنگ تراورتن

جزئیات
توسط Amirpour
477 مشاهده شده
نوع رسانه
6:40
انواع نمای سنگی

انواع نمای سنگی

جزئیات
توسط Amirpour
576 مشاهده شده
نوع رسانه
8:02
قطعات پیش ساخته بتنی

قطعات پیش ساخته بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
598 مشاهده شده
نوع رسانه
4:49
ماشین آلات مهندسی نظامی

ماشین آلات مهندسی نظامی

جزئیات
توسط Amirpour
422 مشاهده شده
نوع رسانه
3:12
گچ کاری دیوار با دستگاه خودکار

گچ کاری دیوار با دستگاه خودکار

جزئیات
توسط Amirpour
632 مشاهده شده
نوع رسانه
14:53
ماشین آلات سنگین راه سازی

ماشین آلات سنگین راه سازی

جزئیات
توسط Amirpour
841 مشاهده شده
نوع رسانه
4:01
مته عظیم حفاری تونل

مته عظیم حفاری تونل

جزئیات
توسط Amirpour
527 مشاهده شده
نوع رسانه
6:34
ماشین عظیم حفاری تونل

ماشین عظیم حفاری تونل

جزئیات
توسط Amirpour
515 مشاهده شده

ماشین بتن ریزی اتوبان

جزئیات
توسط Amirpour
811 مشاهده شده
نوع رسانه
4:52
ماشین چینی ساخت پل

ماشین چینی ساخت پل

جزئیات
توسط Amirpour
356 مشاهده شده
نوع رسانه
9:24
بزرگترین ماشین آلات ساختمانی

بزرگترین ماشین آلات ساختمانی

جزئیات
توسط Amirpour
436 مشاهده شده
نوع رسانه
6:08
فیلتر شیر آب

فیلتر شیر آب

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
322 مشاهده شده
نوع رسانه
14:11
نصب شیر آب دستشویی

نصب شیر آب دستشویی

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
318 مشاهده شده
نوع رسانه
16:50
نصب شیر آب آشپزخانه

نصب شیر آب آشپزخانه

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
438 مشاهده شده
نوع رسانه
6:52
نصب سنسور شیر آب

نصب سنسور شیر آب

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
602 مشاهده شده
نوع رسانه
4:58
نحوه ساخت شیر آب

نحوه ساخت شیر آب

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
553 مشاهده شده
نوع رسانه
5:49
خط تولید شیرآلات

خط تولید شیرآلات

جزئیات
توسط علی حاجی رحیمی
315 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×