رسانه

نوع رسانه
14:58
ماشین الات ساختمانی-راهسازی

ماشین الات ساختمانی-راهسازی

جزئیات
توسط Amirpour
325 مشاهده شده
نوع رسانه
12:05
ماشین آلات شهری و ترافیکی

ماشین آلات شهری و ترافیکی

جزئیات
توسط Amirpour
307 مشاهده شده
نوع رسانه
3:53
بتن ریزی دیوار

بتن ریزی دیوار

جزئیات
توسط Amirpour
691 مشاهده شده
نوع رسانه
2:05
پایه بتنی

پایه بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
275 مشاهده شده
نوع رسانه
2:49
بتن ریزی و قطعات پیش ساخته بتنی

بتن ریزی و قطعات پیش ساخته بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
572 مشاهده شده
نوع رسانه
2:43
خط تولید قطعات بتنی

خط تولید قطعات بتنی

جزئیات
توسط Amirpour
585 مشاهده شده
نوع رسانه
11:24
قالب بتن سبک

قالب بتن سبک

جزئیات
توسط Amirpour
562 مشاهده شده
نوع رسانه
2:47
قطعات بتنی پیش ساخته

قطعات بتنی پیش ساخته

جزئیات
توسط Amirpour
462 مشاهده شده
نوع رسانه
5:38
بتن ریزی

بتن ریزی

جزئیات
توسط Amirpour
558 مشاهده شده
نوع رسانه
2:14
اجرای فوم بتن

اجرای فوم بتن

جزئیات
توسط Amirpour
821 مشاهده شده
نوع رسانه
7:59
ساخت نورگیر سقف با پروفیل آلومینیوم

ساخت نورگیر سقف با پروفیل آلومینیوم

جزئیات
توسط Amirpour
305 مشاهده شده
نوع رسانه
3:20
تعویض پنجره قدیمی

تعویض پنجره قدیمی

جزئیات
توسط Amirpour
550 مشاهده شده
نوع رسانه
1:59
نورگیر سقف

نورگیر سقف

جزئیات
توسط Amirpour
542 مشاهده شده
نوع رسانه
4:06
تمیز کردن شیشه

تمیز کردن شیشه

جزئیات
توسط Amirpour
547 مشاهده شده
نوع رسانه
3:29
خط تولید پنجره یو پی وی سی

خط تولید پنجره یو پی وی سی

جزئیات
توسط Amirpour
590 مشاهده شده
نوع رسانه
1:35
فرایند ساخت پنجره دوجداره

فرایند ساخت پنجره دوجداره

جزئیات
توسط Amirpour
531 مشاهده شده
نوع رسانه
6:37
تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره

تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره

جزئیات
توسط Amirpour
320 مشاهده شده
نوع رسانه
1:42
خط تولید شیشه خم

خط تولید شیشه خم

جزئیات
توسط Amirpour
418 مشاهده شده
نوع رسانه
2:44
خط تولید شیشه

خط تولید شیشه

جزئیات
توسط Amirpour
382 مشاهده شده
نوع رسانه
3:50
شیشه خم ساختمان

شیشه خم ساختمان

جزئیات
توسط Amirpour
284 مشاهده شده
×
جستجوی آگهی ها
×